Si se v zadnjih dveh dneh stuširal?

Če je minilo že več kot 2 dni, se pojdi takoj sedaj.