Pri Integrumu želijo prinašati v svet celostno sporočilo o telesnosti in spolnosti, na strokoven in pozitiven način. Programi so pripravljeni za različne skupine in vsebujejo različne pristope (strokovni seminarji za pedagoške delavce in starše, delavnice za birmance in osnovnošolce, dokumentarni filmi, pogovorni večeri, pričevanja in usposabljanja za mlade, individualna mentoriranja in skupine za duhovnike, moške in ženske, ki se želijo osvoboditi pornografije …).